Rozdíl mezi JSDH a SDH

Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDHO a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl.  Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto “dělení” ví,  ale ne vždy přesně chápou v čem přesně tento rozdíl vězí.

JSDHO Višňové – JPO III/1  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  – je zřizována obcí (viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).vlastními laickými slovy – Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám.

SDH Višňové

Sbor dobrovolných hasičů  – je občanské sdružení (spolek) pracující na úseku požární ochrany
(viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.)

vlastními laickými slovy – Sdružení  pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody a mnohé další …