Nový Požární poplachový plán JmK a plošné pokrytí

Obce ve kterých bude zasahovat naše jednotka sboru dobrovolných hasičů při mimořádných událostech

1. stupeň požárního poplachu – červeně (jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby)
2. stupeň požárního poplachu – modře (jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob)
3. stupeň požárního poplachu – zeleně (jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob)

Předurčenost JPO k obcím – Višňové vyznačeno žlutě

Výčet JPO v JmK

Zvláštní stupeň poplachu 

Stupeň nebezpečí katastrálního území            Seznam1.xls

Přiřazení JPO k obcím                                       seznam2.xls

JPO s územní a místní působnosti                     seznam3.xls

Plánované početní stavy a mat. tech. vyb.         seznam4.xls

Plánované početní stavy                                      seznam5.xls

Předurčenost JPO k záchranným                      seznam6.xls