Hasiči ve Višňovém budou mít na novou, moderní velkokapacitní cisternu.

jedna z možných podob velkokapacitní cisterny
Jedna z možných podob velkokapacitní cisterny

JSDH Višňové je zařazena od začátku letošního roku v kategorii JPOII. To klade na naše hasiče zvýšené nároky nejen, třeba na rychlost výjezdu a jejich četnost, ale hlavně na technické vybavení, výzbroj a výstroj.  Hasiči používají k zásahům více jak čtvrt století starou cisternu. A proto Městys Višňové využil jedinečné možnosti a podal žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ byla zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.  Žádost o podporu byla již schválena a tak se mohou hasiči těšit na novou a nově vybavenou moderní velkokapacitní cisternu, která je schopna rychle na místo mimořádné události dopravit 6 hasičů, 8m3 vody a 500l pěnidla.  Toto vozidlo doplní a v budoucnu nahradí stárnoucí zásahové vozidlo CAS 25k Liaz. Podpořený projekt na pořízení velkokapacitní požární cisterny dokazuje, jak Višňové efektivně využívá dotačních možností ke zlepšování fungování všech oblastí života v městysi. Celkové náklady projektu jsou 7.500.000,- (vlastní automobil, podání žádosti a vypracování potřebných dokumentů, výběrové řízení a povinná publicita)

  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
  • 5 % Státní rozpočet.
  • 10 % Rozpočet městyse Višňového

V současné době je akce ve fázi schválení dotace, bude probíhat výběrové řízení a následně podpis smlouvy. Na dodání vozidel této kategorie si výrobci nechávají lhůtu min. 6 měsíců. A tak by vozidlo mohlo být předáno, požehnáno a slavnostně uvedeno do provozu v příštím roce při plánované oslavě 120 let od založení SDH ve Višňovém. To by byl myslím ten nejlepší dárek k narozeninám, o kterém se nám ale i našim předkům nemohlo ani zdát. Vozidlo bude velkým přínosem nejenom pro hasiče, kterým usnadní dobrovolnou činnost, ale i pro samotné Višňové, obce v širokém okolí a určitě i firmy, které jsou ohroženy velkými požáry. Plně vybavené vozidlo této kategorie je schopno dopravit ve velice krátké době velké množství hasebních látek na místo mimořádné události a poskytnout hasičům veškeré potřebné vybavení (například moderní dýchací techniku, plovoucí čerpadlo atd.) a odpovídající zázemí.

hasičárna Višňové m
Hasičárna Višňové

Projekt Pořízení velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Višňové je spolufinancován Evropskou unií.