Výjezd jSDH Višňové – 20.09.2016 14:57:16 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – Hostěradice

CPR Heart - FDS20. 9. 2016 vyjela naše jednotka na žádost ZZS JmK do obce Hostěradice s automatizovaným externím defibrilátorem. Na určeném místě zásahu jednotka nenalezla ani ohašovatele události. Toho neznal ani starosta obce. Po domluvě se záchrannou službou a krajským operačním střediskem zásah ukončen. Jednalo se o zneužití integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a tím pádem i planý poplach a zbytečný výjezd.

Zneužití linky tísňového volání už řeší policie. Zneužití linek tísňového volání řeší i trestní zákoník. Podle závažnosti konání může být osoba zneužívající tísňové volání potrestána odnětím svobody až na 5 let nepodmíněně!