Školení na obsluhu přístroje AED, nově spolu s kyslíkovou terapií

13. 1. 2017  proběhlo v naší hasičárně školení na obsluhu přístroje AED (automatizovaný externí defibrilátor) nově spolu s kyslíkovou terapií, při kterém si naši hasiči, hasičky a zástupci SDH Medlice oživili základy první pomoci při zástavě oběhu. Školení vedl koordinátor projektu AED pro složky IZS Antonín Truska DiS. profesionální hasič, který zároveň pracuje jako záchranář pro ZZS JMK. Hasiči měli možnost ze zeptat na to co je zajímá a probrat to s čím se setkali u svých zásahů a co jim nebylo jasné. Příklady z praxe byly velice přínosné a celkové školení bylo na vysoké profesionální úrovni.