Výjezd jSDH Višňové– 25.2.2017 20:44 – Technická pomoc – Přímé ohrožení života; Bezvědomí – Medlice

Tento výjezd byl velice náročný už jen pro to, že se jednalo o dvě osoby, které se nadýchaly oxidu uhelnatého a v době příjezdu naší jednotky byly v bezvědomí. Jako velice dobré se ukázalo to, že právě dobrovolní hasiči z Medlic se pravidelně školí s naší jednotkou v první pomoci. Ti byli také na místě události první a zahájili resuscitaci. Naši hasiči jim po příjezdu pomohli a nasadili nově pořízenou kyslíkovou terapii.
Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Vzniká jako vedlejší produkt parciální oxidace uhlíku během nedokonalého spalování látek, které ve své molekule obsahují výše uvedený prvek. Vzniká tehdy, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, nebo není k dispozici dostatek kyslíku.