Pozvánka do Morašic

Drazí přátelé, bratři a sestry hasiči,
SDH Morašice pořádá 6.5. ve 14h košt sv. Floriána s cimbálovou muzikou Donava. Kdo má chuť na dobré vínečko a zazpívat si na lidovů notečku je srdečně vítán. Bude připraveno i něco k zakousnutí včetně guláše (hovězí nebo srnčí – jestli se nimrodi trefí?!)