JSDH Višňové obdržela k bezúplatnému užívání od HZSJmK vozidlovou digitání radiostanici

Ta bude nainstalovaná do zásahové cisterny. Vedle této radiostanice již hasiči využívají ruční digitální radiostanici TPH 700. A tři analogové ruční radiostanice HYT TC-700.