Výjezd jSDH Višňové – 22.07.2017 07:19:51 – ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – TAVÍKOVICE -DOBRONICE

Jednotka vyjela s Automatizovaným externím defibrilátorem na žádost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje do obce Tavíkovice – Dobronice.