U příležitosti biřmování a žehnání opravené sochy sv. Jana Nepomuckého naši hasičárnu navštívil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Při příležitosti biřmování  a požehnání nově zrestaurované sochy sv Jana Nepomuckého, navštívil, Višňové i Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Ten po všech obřadech projevil zájem zhlédnout naši požární zbrojnici. Hasiči ho seznámili se svým vybavením, výzbrojí, výstrojí, zásahovými automobily a se vším co práce hasiče znamená a obsahuje.

Foto z celé akce zde