Výjezd jSDH Višňové – 03.12.2017 06:48:09 – POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – HOSTĚRADICE – MÍŠOVICE – 2.ST POPLACHU

Ranní výjezd naší jednotky byl do obce Hostěradice – Míšovice, kde hořela stodola o rozměrech 9 x 12 m. Postupně byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Celkem se k požáru dostavili jednotky z: Moravského Krumlova, Znojma, Hrušovan nad Jevišovkou, Višňové, Hostěradic, Miroslavi, Trstěnic, a Rakšic. Celá střecha byla již v plamenech a tak se hasiči soustředili na ochranu okolních objektů a z prostoru stodoly vynesli dvě propan-butanové lahve. Po uhašení byly ze stodoly vyneseny ohořelé trámy a veškerý hořlavý materiál. JSDH Višňové vyjela 3 minuty od vyhlášení a to v počtu 9 hasičů.