Odborná konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR proběhla již podvanácté – naší zástupci nechyběli

V sobotu 9. prosince 2017 se uskutečnil již 12. ročník „Odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR“.

 Tato odborná konference se tradičně konala na půdě Vysokého učení technického v Brně, fakultě chemické, a jednotlivá témata se zabývala aktuální problematikou činností jednotek požární ochrany v rámci takzvaného „operačního řízení“, tedy ve vztahu k zásahové činnosti při řešení mimořádných událostí.
Osobně musím ocenit velice vysokou úroveň této konference na úrovni.
převzato z: