31. 1. 2018 jedeme darovat krev, chcete se přidat?

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce “vstupuje” do léčby nemocného a umožňuje tak zachránit ohrožený život. Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin.).

Pokud se chcete přidat dejte vědět na pavel.havelka@visnove.cz nebo tel.: 724 267 358 

Doprava zajištěna

Výhody pro dárce krve

  • Kontrola Vašeho zdravotního stavu
    Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření krve dárce při každém odběru. Pokud zjistíme nějakou odchylku ve Vaší krvi, okamžitě budete informováni. Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná.
  • Pracovní volno po odběru
    Podle zákona č.262/2006 Sb, zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfúzní stanici.
  • Odpočet za základu daně
    Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb., § 15 (1 odběr – 3000 Kč).