Výročí 125 let založení SDH Běhařovice, 110 let SDH Čermákovice a dětský den Džbánice

V sobotu 30.6.2018 měli naši hasiči napilno. Jednalo se však o ty příjemnější starosti. Z novou velkokapacitní cisternou jsme navštívili Běhařovice a Čermákovice, kde se jednalo o oslavy založení sborů a kde jsme novou techniku předvedli hasičům i laické veřejnosti. Do Džbánic jsme jeli s karosou a naši hasiči tam vytvořili pěnu pro děti. Výjezdy techniky byly plánovány tak, aby vždy jedna cisterna byla k dispozici v případě mimořádné události. Obě vozidla jela na tzv. kondiční jízdu a posádky obou cisteren byly schopny kdykoli na příkaz KOPIS Brno ihned vyjet.