Výjezd jSDH Višňové – 17.07.2018 19:16:06 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED – BĚHAŘOVICE – ČÁST: Stupešice

Naše jednotka vyjela na žádost ZZS do obce Stupešice s automatizovaným externím defibrilátorem.

Popis: Spolupráce se ZZS při resuscitaci osoby.