JSDHO v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany pro Jihomoravský kraj

Jeden člen naší jednotky se zúčastnil již tradičního, každoročního proškolení obsluhy intenzimetrů DC-3A/B 72. Na úvod proběhla fyzická kontrola a inventura intezimetrů, následovalo vlastní  školení obsluhy intenzimetrů, který byl zajištěn příslušníkem Pracoviště Laboratoř. Poté proběhl krátký blok Oddělení ochrany obyvatelstva.