Výjezd jSDH Višňové – 09.01.2019 22:39:03 – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – TVOŘIHRÁZ

Jednotka SDH Višňové vyjela k podezření na požár pod stropem kolem světla. Průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na elektroinstalaci.

Povolané jednotky a technika: 

TECHNIKA Višňové:
CAS25/3600/0-S2Z PČH – HZN 181
DA-L1Z – HZN 188

TECHNIKA dalších jednotek PO:
: – 
Tvořihráz: DA-L1Z – 
Tvořihráz: DA-L1Z – 
Únanov: CAS32/7000/0-S3R – HZN 541
Únanov: DA-L1Z – HZN 542
Stanice Znojmo: CAS20/4000/240-S2T – PZN 101
Stanice Znojmo: AZ37-S1Z – PZN 103