Proběhlo školení AED

26. 3. 2019 proběhlo v naší hasičárně školení na obsluhu přístroje AED (automatizovaný externí defibrilátor) při kterém si naši hasiči a zástupci SDH Medlice oživili základy první pomoci při selhání srdce. Školení vedl koordinátor projektu AED pro složky IZS Antonín Truksa DiS. profesionální hasič, který zároveň dlouhá léta pracuje pro ZZS JMK. Hasiči měli možnost ze zeptat na to co je zajímá a probrat to s čím se setkali u svých zásahů a co jim nebylo jasné. Příklady z praxe byly velice přínosné a celkové školení bylo na vysoké profesionální úrovni. Školení se bude organizovat a pravidelně opakovat každý rok. Přístroje AED mají u nás, jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči a dále například hlídky policie a strážníci městské policie.