Výjezd jSDH Višňové – 29.4.2019 03:23 POŽÁR – LESNÍ POROST – ROZKOŠ

Požár

Podtyp: LESNÍ POROST

Popis: Požár lesního porostu. Místo zásahu rozděleno na dva úseky, zřízeno čerpací stanoviště v obci Rozkoš. Lokalizace ve 4:00 hod. Likvidace 5:09 hod.

Jednotky: PS Moravské Budějovice (Kraj Vysočina), PS Znojmo, PS Moravský Krumlov, SDH Běhařovice, SDH Jevišovice, SDH Přeskače, SDH Rozkoš, SDH Tavíkovice, SDH Višňové

Obec: Rozkoš