Výjezd jSDH Višňové – 15.01.2020 20:59:27 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – VIŠŇOVÉ

Při příjezdu k místu zásahu, proveden průzkum. Zjištěn požár zahradní chatky se saunou. Na místě se nacházel majitel daného objektu a blízcí sousedé a prováděli hašení. Nasazeny 2 C proudy (délka proudu 40m). Požářiště osvětlováno pomocí teleskopického stožáru s CAS 30.Zahájeno vyklízení a částečné rozebírání objektu. Dohašování vyklízených věcí.Doplňování vody z CAS 30 do CAS 25 1B proud.