Výjezd jSDH Višňové – 17.04.2020 19:18:36 POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ TVOŘIHRÁZ

Zasahovali jsme u požáru hromady dřeva. Na hašení jsme použili dva vodní proudy. Lokalizace 19:36, likvidace 20:08.