Výjezd jSDH Višňové – 24.04.2020 17:10:33 POŽÁR – LESNÍ POROST HORNÍ DUNAJOVICE

Požár akátového porostu na ploše 20×5 metrů. Lokalizace v 17:27 hod. Požár beze škody, uchráněné hodnoty 50 tis. Kč.