Hasiči Višňové jsou součástí radiační měřící sítě pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí

Zajímá Vás, jak je náš městys na tom s hodnotami dávkového příkonu záření gama v microSv/h? Potom se můžete podívat na mapu ČR kde je odedneška Višňové: https://www.suro.cz/aplikace/ramesis/#/safecast

Měřič příkonu záření gama pro stacionární měření je kompaktní zařízení určené pro kontinuální měření s automatickým ukládáním dat do vnitřní paměti a jejich předáváním do centrální databáze RAMESIS, výsledky měření jsou rovněž zobrazovány na displeji měřiče. Měřicí rozsah příkonu je od hodnot příkonu na úrovni běžného přírodního pozadí v ČR do cca desítek mSv/h. Měřič je primárně určen pro fixní montáž uvnitř budov (např. škol apod.) pro práci v kontinuálním režimu měření s automatickým předáváním dat vyžaduje připojení k el. napájení (standardní napájecí adaptér do zásuvky) a přístup k internetu pro předávání dat.