Požár v DPS

9. červen 2012, 11:56 byl naší zásahové jednotce nahlášen požár v jednom bytě DPS. Jednalo se o požár, který zapříčinilo vzplanutí oleje na elektrickém sporáku. Jen díky pohotovému zásahu jednoho z občanů požár nenapáchal závažnější škody. Jednotka hasičů provedla odvětrání objektu a demontáž požárem poškozeného vybavení bytu. Kromě našich hasičů byla přizvána jednotka z požární stanice z Moravského Krumlova.