Zahoření odpadu

10.7.2011 – 10.05 oznámil na úřadě městyse zaměstnanec firmy AVE co svážela tříděný odpad zahoření ve svozovém vozidle. Povolaní hasiči SDH Višňové  během 4 minut vyjeli na místo svozu a provedli uhašení plastů pomocí 1 C proudu. V 10.35 se potom vrátili na základnu a doplnili cisternu vodou. Celkem se jí spotřebovalo 1,5 kubíku.