Výjezd jSDH Višňové

PS430_329.10.2014, 19:59:55 dostala jednotka dobrovolných hasičů ve Višňovém příkaz k výjezdu. Krajské operační středisko je vyslalo na základě žádosti záchranné služby do vedlejší obce Trstěnice k případu selhání srdce. Hasiči na místě použili automatizovaný externí defibrilátor.

 

 

16. 9. 2014 v 17:30 – provedli hasiči opět odčerpání vody ze sklepa, který byl zatopen po vydatných deštích posledních dnů

2014-09-16 17.40.34

 

6:27 – vyhlásil místostarosta výjezd místní jednotce.

2014-09-14 06.37.22Velitel jednotky svolal hasiče pomocí svolávacího sms systému. Jednalo se o zatopené sklepy v části obce Rajčula. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí výkonného kalového čerpadla a elektrocentrály (v domě musel být odpojen elektrický proud z důvodu bezpečnosti)

2014-09-14 06.43.44ctsozda

 8:13 – vyhlásilo KOPIS HZS JmK (krajské operační a informační středisko) výjezd

2014-09-14 08.17.40Výjezd byl vyhlášen radiostanicí a hasiči vyjeli ke stromu vyvrácenému díky podmočenému terénu na komunikaci mezi Višňovou a Skalicí v části Rádoší.

 

 

14:19 – vyhlásilo KOPIS na základě požadavku starosty obce Tvořihráz příkaz k výjezdu

Jednotka SDH Višňové odjela do obce Tvořihráz, kde pomáhala se zabezpečením nemovitostí podél řeky Jevišovky, která se rozlévala z břehů. Dále provedli hasiči kontrolu mostů a pomáhali plnit pytle na provizorní hráze.

2014-09-14 14.58.05 2014-09-14 14.58.45 2014-09-14 15.13.55

 

20:30 – vyhlásilo KOPIS na základě požadavku starosty obce Tvořihráz příkaz k výjezdu

Hasiči opět vyjeli do obce Tvořihráz k odčerpání vody z laguny, která se utvořila u rodinného domu a průsakem ohrožovala nemovitost

2014-09-14 20.48.57 2014-09-14 20.52.48

 

AEDV sobotu 13.09.2014 byl v 11:03:05 vyhlášen z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje výjezd naší jednotce dobrovolných hasičů. A to na žádost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, na pomoc při záchraně osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru v obci Horní Dunajovice.

Byl to již 3 výjezd našich hasičů k podobné události během měsíce. To, že hasiči byli dnes na místě události připraveni pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby necelých 6 minut, svědčí o potřebnosti a správnosti tohoto projektu ZZS JmK, která defibrilátorem hasiče vybavila a vyškolila je.

 

 

31. 07. 2014 02:58:44 byl vyhlášen poplach našim hasičům. Problém byl ucpaný kanál pod jedním domem v části Kopeček a hrozilo, že velké množství srážek (spadlo cca 20 mm během krátké chvíle) nebude moci ze dvora domu odtéct a vnikne do domu. Hasiči provedli pročištění dešťového kanálu proudem vody, který vyplavil nečistoty usazené ve starém potrubí.

2014-07-31 03.24.35m

2014-07-31 03.26.33m

 

P7300139Višňovští hasiči byli zařazeni do pilotního projektu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V tomto projektu získali AED (Automatizovaný externí defibrilátor) a byli k němu vyškoleni. Hasiči Višňové jsou připraveni regionálně zasahovat rychleji než dokáže záchranná služba. Tzn., jsou schopni dopravit k postiženému AED a zahájit resuscitaci ještě před příjezdem současně povolané záchranné služby, která má k nám a do okolních obcí dojezd kolem 20 minut.

Co je to Automatizovaný externí defibrilátor (AED)?

…je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými a písemnými pokyny k provedení bezpečné defibrilace.

K čemu je defibrilace?

…je odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě oběhu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální příčina náhlé zástavy oběhu (NZO).

Proč včasná defibrilace?

…je jedním z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 %a za 12 minut po NZO už jen 25 %.

Proto je velice důležité včasné provedení defibrilace!

Koho se to týká?

Dle Evropské rady pro resuscitaci (ERC) je výskyt srdečních zástav v Evropě vysoký, až 700 000 případů/rok. Ústav zdravotnických informací a statistiky za rok 2009 zaznamenal v České republice 8715 resuscitací, s následným přežitím pacientů v 5,6 % případů. Evropské země udávají kolem 11 % případů s přežitím pacientů. V Jihomoravském kraji týmy Zdravotnické záchranné služby resuscitují kolem 700 pacientů ročně a pouze u 45 % z nich se v terénu podaří obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo nevypovídá o následném přežití pacientů. Velké množství z nich umírá po převozu do nemocnice, nebo situaci přežijí s těžkým neurologickým deficitem. Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy srdeční (NZO) dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) je 20 minut. I když průměrně týmy ZZS dojíždějí k pacientům do 8 minut, je tato doba pro pacienta osudnou, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Největší šanci na přežití dává postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná defibrilace. Včasná defibrilace je jedním z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 % případů. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 % případů.

zdroj

P7300118 P7300125 P7300130 P7300132 P7300141 P7310145