Využití AED u hasičů

Video bylo natočeno v prosinci 2013 jako součást bakalářské práce Petry Janotové na téma “Využití Automatizovan​ého Externího Defibrilátoru​ u kardiopulmoná​lní resuscitace”.​V tomto dokumentu je zobrazen reálný časový sled události od jejího vzniku až po příjezd Zdravotnické záchranné služby.
Zákla​dní výhodou použití AED je to, že monitoruje správnost provádění nepřímé srdeční masáže a zejména umožňuje podat elektrický výboj fibrilujícímu​ srdci ještě před příjezdem Zdravotnické záchranné služby.