Výjezd jSDH Višňové – 29.04.2016 12:26:41 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – AED Hostěradice

CPR Heart - FDSVýjezd jednotky na základě žádosti zdravotnické záchranné služby s automatizovaným defibrilátorem do Hostěradic.

Vyhlášení poplachu: 29.04.2016 12:26:41

Výjezd jednotky: 29.4.2016 12:29:20

Příjezd na místo zásahu: 29.4.2016 12:35:59

Návrat na základnu: 29.4.2016 12:55:00