Dotace na: Úprava garážového stání pro novou cisternu, kompletní zateplení budovy, byla zastupitelstvem JmK schválena

Celkem nám byl schválen finanční příspěvek 606.000,- . Tato částka je 70% z celkových nákladů na projekt:

Úprava garážového stání pro novou cisternu, kompletní zateplení budovy požární zbrojnice

Městys Višňové úspěšně žádal v roce 2016 v 19. výzvě z IROP dotaci na pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.. Tato cisterna bude letos předána do užívání a bude zařazena do IZS JmK. Rozšíří tak náš vozový park (stárnoucí CAS25 Liaz a DA Ford Transit) o moderní plně vybavené zásahové vozidlo. Pro tento rozměrný a tonážní automobil bude zřizovatel jednotky upravovat a zvětšovat stávající garážové stání v přístavbě zbrojnice.

V první fázi musí dojít k vybourání stávajících železných vrat, zvětšení otvoru a po stavebních úpravách osazení novými moderními automaticky ovládanými vraty. Tyto mají pomoci zajistit rychlý a plynulý výjezd nové požární techniky.

Druhá fáze bude obsahovat vybourání stávajícího betonového stání garáže, oprava podkladu a nová železobetonová konstrukce povrchu podlahy. Havarijní stav stávající podlahy, je způsoben již historickou konstrukcí, která nevyhovuje pro dlouhodobé parkování moderních požárních vozidel připravených k výjezdu.

V třetí fázi chceme potom zateplit celý plášť zbrojnice a opatřit jej novou fasádou. Pokud by se toto vše podařilo zrealizovat, byla by to závěrečná zásadní stavební akce na naší požární zbrojnici, která by završila několikaleté úsilí o zvětšení, modernizaci a energetickou úspornost budovy.

Zdroj: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5207-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+na+obdobi+2017+-+2020.aspx