Výjezd jSDH Višňové – 12.7.2017 16:52 – POŽÁR – požár otrub v silážní jámě – Medlice

Jednalo se o drobný požár odpadu na skládce. Příčina požáru samovznícení. Jednotky: Višňové, Moravský Krumlov, Přeskače.