Výjezd jSDH Višňové – 15.07.2017 07:08:22 – POŽÁR – ODPAD, OSTATNÍ – MEDLICE

Jednalo se o požár hnojiště. Zřejmě samovznícení. Na místo zásahu dorazili, kromě naší jednotky, hasiči z Medlic, Přeskač a Moravského Krumlova.