Výjezd jSDH Višňové – 07.08.2018 14:37:28 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU – VIŠŇOVÉ

Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda v kontejneru pro sběr šatstva charity – Višňové za hřbitovem.