SDH Višňové pořádá zájezd – Technické muzeum Praha, HZSP Letiště Praha a pivovar Jihlava

Termín: 15. září, předběžný čas odjezdu je 6:00, návrat v pozdních nočních hodinách. Kapacita autobusu je 45 míst, přednost mají členové SDH Višňové. Cena zájezdu je 550,- Kč nečlen, 450,- člen a dítě do 15 let věku nebo student s platným studijním průkazem.

Plán zájezdu:

 

–          06.00 hod. odjezd autobusu (autobusová zastávka na náměstí)

–          09.00 hod. příjezd do Prahy

–          10.00 – 12.30 hod. prohlídka Národního technického muzea

–          12.45 hod. odjezd autobusu směr letiště Praha

–          13.30 hod. příjezd na letiště Praha – Terminál 3

–          13.45 hod. prezentace a bezpečnostní prohlídka před exkurzí

–          14.00 – 15.00 hod. exkurze Záchranné požární stanice Letiště Praha  (cca 60 min)

–          15.30 hod. – odjezd autobusu směr Jihlava

–          17.30 – 18.30 hod. exkurze Pivovaru Jihlava

–          19.00 hod. rezervovaná Pivovarská restaurace s možností individuálních večeří

–          Po večerním posezení návrat do Višňové

Na co se můžeme těšit:

Jednotka HZSP Letiště Praha (ARFF Airport Prague) je zařazena v plošném pokrytí kraje do kategorie JPO IV. Jednotku tvoří dvě stanice a to Centrální stanice a Pobočná stanice Sever, která je umístěna nedaleko RWY 24/06 a 31/13. Na každé ze čtyř dvanáctihodinových směn se střídá devatenáct hasičů (plný početní stav), tento počet udává Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která stanovuje minimální početní stav na letecký provoz 1+5 a 1+5, mimo letecký provoz (objekty) početní stav 1+3. Předpis ICAO také stanovuje kategorii letiště. Kategorie Letiště Praha je stanovena na 9 z 10. Z toho důvodu musí být jednotka vybavena minimálně třemi zásahovými vozy, zásobou hasební vody 24300l a výtokové množství pěny účinnosti B musí být 9000l/min. Nezvyklá je doba výjezdu, která činní 45 vteřin od vyhlášení poplachu a splnění zásahové času 3 minuty od nahlášení události na letecký provoz, mimo letecký provoz je tato doba stanovena na 4 minuty. Na Centrální stanici je mimo jiné umístěno operační středisko, tělocvična s posilovnou. V suterénu se nachází požární nádrž o objemu 50000l, výcvikový polygon s centrem fyzické zátěže, který se absolvuje jednou za 3 měsíce. Více zde 

zdroj: http://firepatch.blog.cz/1103/hzsp-letiste-praha

Cena zahrnuje:

cesta autobusem, vstupné do Národního technického muzea Praha, vstupné na exkurzi Záchranné požární stanice Letiště Praha, vstupné na exkurzi Pivovaru Jihlava

 S sebou:

Platný průkaz totožnosti (kterým se uvádíte na přihlášce na zájezd), studenti – studijní průkaz

Uzávěrka přihlášení na zájezd je 20.08.2012

Respektujte tento termín z organizačních důvodů, nelze akceptovat změny.

Při přihlášení zájemce o zájezd je nutno:

–          zaplacení celé částky za zájezd

–          jméno a příjmení účastníka

–          datum narození

–          číslo osobního dokladu (OP, pas)

V případě neuskutečnění zájezdu bude vrácena zaplacená částka zpět.

Kontaktní osoba:     Jakub Indra,     tel: 602 122 455     email: j.indra@vuvisnove.cz